Martin Carlson f.1858 Dahls Edh Sverige

Martin Carlsson f.1858 (aka Carlsen, Carlson, Karlsen)  var født i Dals Edh i Sverige, og utvandret til Norge rundt 1875. Foreldrene var Carl Magnus Jansson f.1815 og Anna Stina Andersdotter f.1812, begge fra Rølanda i Sverige. Han arbeidet først som gårdsgutt i østfold, og bosatte seg etterhvert i Stokke, sannsynligvis sammen med sin søster Caisa som ble gift med Ole Johnsen på Gihle. Det finnes dokumentasjon på at han hadde flere jobber i distriktet før han bosetter seg i Tønsberg, hvor han var Fergemann i perioden 1884-1909. Det var sannsynligvis lanseringen av stilling som fergemann for A.B.Bull som gjorde at Martin etterhvert etablerte seg i Tønsberg. Andre opplysninger tyder på at Martin selv foreslo for kommunen å etablere fast overfart med pram, og at det var på den måten det kom istand. Han var også aktiv i den lokale arbeiderbevegelsen, og det er sannsynlig at han i perioder hadde andre arbeidsoppgaver ved slippen på Kaldnes.

Bosteder:

 • FT1891: Skibsgaden 245
 • 1901: Farmandsveien
 • FT1910: Klostergate 5

Fergedrift for persontrafikk på Kaldnes ble først opprettet av A.B. Bull / O.Olsen i 1868, og det ble utstedt en konsesjon for driften.

Tønsberg Blad 02.04.1884

Martin drev som fergemann i perioden 1884 til 1909, og driften involverte også Martins eldre bror Johan August Karlsen f.1845., som også var sjømann i perioden 1870-94.

Martin fikk innvilget statsborgerskap i 1899.

Folketellinger 1875, 1885, 1891, 1900, 1910, 1910, 1912,

Martin ble gift i 1883 med Constantine Emilie Andersen f.1849 i Moss. Ved århundreskiftet var hun alvorlig syk, og døde bare 50 år gammel i 1900. De hadde ingen barn.

Martin giftet seg på ny i 1900 med enken Pauline Andrine Østensen f.1861, som hadde 5 levende barn fra tidligere ekteskap:

 • William Peder Øyvind Østensen f.1883 d.1891
 • Agnes Sofie Østensen f.1885
 • Karl Olaf Hansgard Østensen f.1888
 • William Peder Øyvid Østensen f.1891
 • Erling Viggo Louis Østensen f.1894
 • Alf Trygve Gundahl Østensen f.1896

Martin og Pauline fikk 3 barn:

 • Reidar Karl Carlsen f.1901
 • Knut Menich Karlsen f.1904
 • Magnhild Pauline Karlsen f.1906

Broren til Martin: Johan August Karlsen f.1845 : Folketellinger 1875, 1888, 1891, 1900, 1910

I 1909 hedres “Martin Færgemann” med 25 års jubilum i avisen Tønsberg Blad 23.03.1909. Det indikerer at Martin startet som fergemann i 1884.

I 1912 ble et nytt fergeselskap etablert, Aksejeselskapet Kaldnæs-færgen. Den manuelle fergedriften var byttet ut med en dampferge i 1910, og det er med variert hell at den nye fergen kommer i drift. Det er en periode hvor opinionen faktisk ønsker ro-prammen tilbake, grunnet utforutsigbarhet som følge av tekniske problemer. Fergeselskapet jobbet lenge med å få tillatelse til å øke billettprisene, men de fikk motstand fra arbeiderne og i Tønsberg bystyre. Selskapet ble slått konkurs i september 1917.

Fergedriften var hyppig diskutert i denne perioden, og det var også iverksatt utredning av muligheten for en elektrisk ferge.

Johan August Karlsen går bort i 1917, og Martin Carlsen går bort i 1920.

Har du bilder av nevnte personer, eller bilder av/opplysninger om den opprinnelige manuelle fergedriften, så ta gjerne kontakt.

Sjøsetting av Bygg 5 ved Kaldnes Patentslipp 1909 (T.H.Larsen)
Utsnitt av bildet over, som tydelig viser færgeprammen.
Den første dampfergen mellom Kaldnes og Fagerheim, etablert 1910.
Nå tutær’em på Kaldnes
TB 09.11.1917
Kaldnes Blink nr 4 1958
Kaldnes Blink nr 4 – side 16-17
Kaldnes Blink nr 4 – side 18-19
“Idag minnes vi” i TB 1974
100 års jubileum – “Oversætningen på Kaldnes” i TB 28.03.1984

Diverse søk og funn:

Hits: 89