- sundheim.net - https://www.sundheim.net -

Husene på Bakkegård

Waisenhuset “Ebenezer” var et barnehjem i Kristiansand, som etterhvert ble kjent som et forferdelig sted. Det kulminerte i en større skandale da “Sørlandets Sosial Demokrat” publiserte en artikkel om “Graverende forhold ved Waisenhuset” i 1913. Bestyrer Brænne gikk så til injuriesøksmål, som videre førte til rettsak i 1914, hvor flere detaljer kom frem igjennom mange vitneprov. Allikevel var det varslerne (Redaktør Solberg og kokke Lina Kolbjørnsen) som her ble dømt til å trekke tilbake beskyldningene og betale økonomisk kompensasjon til bestyreren for ærekrenkelser. Selv med de overveldende vitneprov om streng behandling av barn, så virker det som bestyrer Brænne hadde handlet innenfor sitt mandat (på den tiden). I dagens lys kan det hele virke som et nytt overgrep mot barna ved barnehjemmet. Redaktør Solberg fikk 50 kr i bot, og kokken Kolbjørnsen fikk 100 kr i bot pluss saksomkostninger på 200 kr. I tillegg ble deres advokat også dømt for fornærmelser av retten.

Historien har vist i ettertid at det var svært graverende forhold ved barnehjemmet. Dette har bl.a. kommet frem i flere utredninger [1] og vitneprov.

Noen fakta

“Waisenhussagen”

“Vitne nr 28”

Ved å lese domsavsigelsen i Fævennen datert 15.01.1914 [16], så beskrives vitneprov fra tidligere barnehjemsbarn i perioden 1905-1912. Det beskrives også at vedkommende hadde en bror ved barnehjemmet. Dette stemmer veldig godt med perioden Georg Henry Olsen [17] og hans 2 søsken havnet på Waisenhuset etter å ha mistet sin mor til tuberkulosen i 1905. I samme artikkel 15/1, så forteller vitne nr 33 om en hendelse med Gustav Olsen (som er bror til Georg).

Utdrag fra Fævennen 15.01.1914

Andre medieoppslag

Dette bildet fra 1911 viser antakeligvis bestefar: Georg Henry Olsen

Waisenhusbarna 1911 (Fvn 22.12.1979)

Hits: 126