MS Austvard senket Vest for Irland

Skipet M/S Austvard ble sunket av tyske fly nær Donegalbukta i Irland 31 januar 1941. Skipet var på vei til Immingham i England med jernmalm fra Lorenco Marques i Mozambique. 22 mann omkom, og 17 av dem var nordmenn.

En av de omkomne var matros Odd Barth Nilsen f.1912.

MS Austvard sunket ca 130 nm vest av Irland
Sandefjords Blad, mandag 12. mai 1941

Views: 158