D/S Fagerheim torpedert 15 Jan 1940

I januar 1940 kom sjokkmeldingen om at D/S Fagerheim var forlist i Biscaya bukten. Det var en kraftig eksplosjon i maskinrommet, og skipet sank på få minutter. Det var 19 manns besetning, hvorav 5 overlevende ble plukket opp i sjøen av skipet “Iris”, og brakt iland til Vigo, Spania. De første meldingene gikk på at det var enten minesprengt eller torpedert. I ettertid vet vi at det ble torpedert av ubåten U-44 den 15 januar 1940. Denne ubåten torpederte 8 skip, og fikk sin skjebne ved minsprengning i Nordsjøen 13 mars 1940.

(Skipet D/S Estero er identisk design, bygget på Kaldnes etter krigen i 1947, bygg nr 114)

Sandefjord Blad 19.01.1940

Omkomne mannskaper fra forliset av Fagerheim:

 • Matros Roar Husum, Kaldtvedt i Slagen
 • Jungmann Chrestoffer Garmann Johannessen, Bergen
 • Fyrbøter Oluf Emil Tønnesen, Lista
 • 2 styrmann Bjarne Bjørkelo, Fredrikstad
 • Matros Gustav Engelsen, Bergen
 • Lettmatros Olaf Olsen, Stavanger
 • Fyrbøter Håkon Nygård, Bergen
 • Maskingutt Carl Madsen, Danmark
 • Fyrbøter Johannes Johansen, Oslo
 • Kokk Ole Andersen, Nøtterøy
 • Maskinist Johan Hjalmar Gulsrød, Jåberg, Sandar
 • Donkeymann Georg Henry Olsen, Tønsberg
D/S Fagerheim b.1938 Tønsberg

Kjente skipsposisjoner for D/S Fagerheim høsten ’39:

 • Skipet er nå eid av skipsreder Laganger Hansen, Tønsberg
 • 27.06.1939 – Avg Oran for Hull
 • 07.07.1939 – Georg mønstret ombord D/S Fagerheim. Ombord sannsynligvis i Newcastle?)
 • 15.07.1939 – Avg Newcastle til Dakar
 • 27.07.1939 – Ank Dakar (adr “Messrs S.O.C.O.P.A.O, Dakar”)
 • 03.09.1939 – grunnstøting ved Salum, ble der i 12 dager
 • –Deretter til Bordeux for lossing.
 • –Gikk så i ballast tilbake til Djidjelli og lastet jernmalm for Milsborugh (iflg sjøforklaring)
 • 01.01.1940 – Avgang Djiljelli, Alger
 • –Bunkring i Gibraltar, 2 dager
 • ? (ingen skipsposisjoner å finne i denne perioden. var det frykt for ubåter?)
 • Ank Bordeux ? (mannskapsskifter fant sted iflg aviser, men posisjon ved torpedoangrepet tilsier nok at det var på vei fra Gibraltar og nordover, og at det ikke var innom Bordeux på denne reisen. Mannskapsskiftet var kanskje lossingen i Bordeux nevnt i september?))
 • 15.01.1940 – Torpedert i Biscaya
Fagerheim posisjon
Tysk IX U type Ubåt (Naval Encyclopedia)

D/S Fagerheim ble bygget ved Kaldnes i Tønsberg 1938

Fagerheim av en ny type skipsdesign som skulle gi skipsverftet Kaldnes i Tønsbergs en ny oppsving. Det var lagt mye prestige i verftets bygg nr 100, som skulle bli en av byens nye stoltheter. Kunden var skipsreder Bugge. Skipet gikk på sin første sjøreise 7.02.1938 til Newcastle. De neste bygg nr var basert på den samme design, og som bidro til videreført sysselsetting ved verftet. Allerede før krigen var det bygget flere skip av samme design, og det ble også bygget flere like etter krigen.

Utklipp fra Vestfold Arbeiderblad 01.02.1938

Motoren som var konstruert til det nye skipsdesignet var en Compoundmaskin bygget på Kaldnes i 1938. En fin artikkel av Nøtterøy Historielag gir et innblikk i det arbeidet.

Skipsbygning 1938 – s26
Sjøfartsdirektorats “lappebøker” – Fagerheim

Andre lenker:

Vestforld Framtid 18.12.1939
Vestfold Arbeiderblad 18.01.1940

Print This Post Print This Post

Visits: 171