Martin Carlson f.1858 Dahls Edh Sverige

Martin Carlsson f.1858 (aka Carlsen, Carlson, Karlsen)  var født i Dals Edh i Sverige, og utvandret til Norge rundt 1875. Foreldrene var Carl Magnus Jansson f.1815 og Anna Stina Andersdotter f.1812, begge fra Rølanda i Sverige. Han arbeidet først som gårdsgutt i østfold, og bosatte seg etterhvert i Stokke, sannsynligvis hos sin søster Caisa som ble gift med Ole Johnsen på Gihle. Det finnes dokumentasjon på at han hadde flere jobber i distriktet før han bosetter seg i Tønsberg, hvor han var Fergemann i perioden 1884-1909. Det var sannsynligvis lanseringen av stilling som fergemann for A.B.Bull som gjorde at Martin etterhvert etablerte seg i Tønsberg. Andre opplysninger tyder på at Martin selv foreslo for kommunen å etablere fast overfart med pram, og at det var på den måten det kom istand. Han var også aktiv i den lokale arbeiderbevegelsen, og det er sannsynlig at han i perioder hadde andre arbeidsoppgaver ved slippen på Kaldnes.

Bosteder:

Fergedrift for persontrafikk på Kaldnes ble først opprettet av A.B. Bull / O.Olsen i 1868, og det ble utstedt en konsesjon for driften.

Tønsberg Blad 02.04.1884

Martin drev som fergemann i perioden 1884 til 1909, og driften involverte også Martins eldre bror Johan August Karlsen f.1845., som også var sjømann i perioden 1870-94.

Martin fikk innvilget statsborgerskap i 1899.

Folketellinger 1875, 1885, 1891, 1900, 1910, 1910, 1912,

Martin ble gift i 1883 med Constantine Emilie Andersen f.1849 i Moss. Ved århundreskiftet var hun alvorlig syk, og døde bare 50 år gammel i 1900. De hadde ingen barn.

Martin giftet seg på ny i 1900 med enken Pauline Andrine Østensen f.1861, som hadde 5 levende barn fra tidligere ekteskap:

  • William Peder Øyvind Østensen f.1883 d.1891
  • Agnes Sofie Østensen f.1885
  • Karl Olaf Hansgard Østensen f.1888
  • William Peder Øyvid Østensen f.1891
  • Erling Viggo Louis Østensen f.1894
  • Alf Trygve Gundahl Østensen f.1896

Martin og Pauline fikk 3 barn:

  • Reidar Karl Carlsen f.1901
  • Knut Menich Karlsen f.1904
  • Magnhild Pauline Karlsen f.1906

Broren til Martin: Johan August Karlsen f.1845 : Folketellinger 1875, 1888, 1891, 1900, 1910

I 1909 hedres “Martin Færgemann” med 25 års jubilum i avisen Tønsberg Blad 23.03.1909. Det indikerer at Martin startet som fergemann i 1884.

Her i Tunsbergeren 24.03.1909

I 1912 ble et nytt fergeselskap etablert, Aksejeselskapet Kaldnæs-færgen. Den manuelle fergedriften var byttet ut med en dampferge i 1910, og det er med variert hell at den nye fergen kommer i drift. Det er en periode hvor opinionen faktisk ønsker ro-prammen tilbake, grunnet utforutsigbarhet som følge av tekniske problemer. Fergeselskapet jobbet lenge med å få tillatelse til å øke billettprisene, men de fikk motstand fra arbeiderne og i Tønsberg bystyre. Selskapet ble slått konkurs i september 1917.

Fergedriften var hyppig diskutert i denne perioden, og det var også iverksatt utredning av muligheten for en elektrisk ferge.

Johan August Karlsen går bort i 1917, og Martin Carlsen går bort i 1920.

Har du bilder av nevnte personer, eller bilder av/opplysninger om den opprinnelige manuelle fergedriften, så ta gjerne kontakt.

Sjøsetting av Bygg 5 ved Kaldnes Patentslipp 1909 (T.H.Larsen)
Utsnitt av bildet over, som tydelig viser færgeprammen.
Den første dampfergen mellom Kaldnes og Fagerheim, etablert 1910.
Nå tutær’em på Kaldnes
Tunsbergeren 24.10.1912 – Sangen om Kaldnæsfærgen
TB 09.11.1917
TB 12.03.1917
TB 12.10.1917
Tunsbergeren 16.01.1918
Kaldnes Blink nr 4 1958
Kaldnes Blink nr 4 – side 16-17
Kaldnes Blink nr 4 – side 18-19
“Idag minnes vi” i TB 1974
100 års jubileum – “Oversætningen på Kaldnes” i TB 28.03.1984

Diverse søk og funn:

Print This Post Print This Post

Visits: 233