Hvem var egentlig Johan August Karlsen?

Johan August Karlsen f.1845 er et lite mysterium. Johan var sjømann, oppført som matros i folketellinger, men har vært vanskelig å spore i sjømannsrullene. Det er søkt i ruller for Østfold og Vestfold, så vel som i Sverige, og i 2019 fant vi endelig rullene til Johan i Tønsberg. Disse viser at han mønstret ut først i 1870, og var sjømann frem til 1894.

Har noen i slekta bilde av Johan August Karlsen?

Johan var eldst i søskenflokken som emigrerte fra Edh i Sveige til Norge. Johan dukket først opp på Onsø i Østfold (nær Fredrikstad). Han gifter seg i 1874 med Johanne Hansdatter f.1845 fra Vallø, og de får 6 barn. Johan arbeider som sjømann i mange år, og etterhvert bosetter de seg i Tønsberg. Johan jobber som Færgemann sammen med sin yngre bror Martin Carlsen. I 1910 står det oppført at han jobber som “Arbeider, Vedhugger, Fattighjelp”, som nok var resultatet av at fergedriften ble erstattet med dampferge i 1909. Men hva drev han med før han ble fergemann? I folketellingen for 1891 står det: ” paa reise England – Montevideo “, som tyder på at han var sjømann.

Folketellinger 18751875, 1888189119001910

Alle som seilte til sjøs måtte jo mønstre, så et eller annet sted så finnes det kanskje svar på dette. I sjømannsrullene er det funnet flere navnebrødre med varianter av stavelser, og til slutt lyktes det å finne rullene (se lenger ned).

Familien Johan August Karlsen f.1845 gm Johanne Hansdatter Volden f.1845:

  • Anna Hansine Karlsen f.1875 Onsø d.1875.
  • Karl Johan Johansen f.1876 Onsø d.1907 i Brooklyn N.Y. USA (sjømann)
  • Harald Karlsen f.1878 d.1878 Onsø
  • Hilda Marie Karlsen f.1879 Onsø d.1947 i Rollag (Drev et gartneri i Oslo)
  • Johanne Karlsen f.1888 Vallø d.1965 i Tønsberg. (Gift med Anders Andersen, og senere Karl Olaf Hansgard Østensen)
  • Otto Severin f.1890 d.1891 Nøtterø

Johanne Karlsen f.1888 giftet seg i 1911 med Anders Andersen f.1884. (Anders gikk bort i 1917 under en storm i Nordishavet) De fikk 2 barn:

  • Astrid Johanne Andersen f.1912 d.1998
  • John Otto Andersen f.1914 d.1994 i Newcastle i England (Krigsseiler)

Enken Johanne Karlsen f.1888 gifter seg på ny med Karl Olaf Hansgard Østensen. De får ett barn, Arne Østensen f.1998 d.2015.

Se også broren til Johan: Fergemann Martin Karlsen f.1858

Annotasjonsrulle 213 Tønsberg

Utsnitt av Annotasjons-rulle for Tønsberg nr 213 – Johan August Carlsen f.1845

Hovedrulle 4477 Tønsberg

Utsnitt av Hovedrulle patent nr 4477 – Tønsberg – Johan August Carlsen f.1845

Jakten i sjømannsrullene:

Print This Post Print This Post

Visits: 479