Georg Henry Olsen (th), og trolig broren Gustav (tv), 1916

Savnet: Gustav Olsen f.1899 d.1917

Gustav Peder Olaus Olsen f. 26.06.1899 i Oslo, mistet foreldrene til tuberkulosen bare 4 år gammel. Han vokste opp på barnehjemmet Waisenhuset i Kristiansand og seilte etterhvert til sjøs i 1914. Han døde angivelig ved drukning in 1917/1918 i Middelhavet.

Det står oppført i dødsprotokoll i kirkebok 1919 for Kristiansand s.375, at han “formodentlig druknet 06.11.1918 under seilas mellom Marseille og Livorno ombord på skipet D/S EINAR”. Den samme informasjonen er oppført i protokollen til barnehjemmet.

Falt han overbord? Hva skjedde egentlig med Gustav under denne seilasen?

Fedrelandsvennen 1919

I Fedrelandsvennen for 08.03.1919, søker “Svenske Rigsforsikring” etter mulige gjenlevende arvinger, da sjømann Gustav Olsen omkom ved drukning 09.11.1917 under fart med den Svenske Amerika-Mexiko Linjens damper “Einar“, på reise fra Catania til St.Louis de Rohne (dvs fra Sicilia til Marseille). Et vitne ombord skal ha hørt at han hadde en slektning/bror i Kristiansand, ved navn Sigvard Olsen.

Denne broren er nok mest sannsynlig Georg Henry Olsen

Under søk etter fartøyet “Einar”, som først var antatt å være norskt, viser det seg at dette svenske rederiet hadde et skip som den gang het EINAR. Dette innebærer at sannsynligheten er høy for at Gustav har seilt som svensk sjømann på denne tiden, og siden Svensk Rigsforsikring leter etter arvinger.  

Gustav ble rulleført i Kristiansand i 1914, annotasjonsrulle 6065, men bare ett skip er ført opp (hans første reis i 1914). At han seilte på svenske fartøy forklarer kanskje også at det ikke er flere mønstringer oppført i sjømannsrullen i Krs. Har allikevel ikke lykkes i å finne ham i svenske sjømannsruller.

En annen årsak til at Gustav begynte å jobbe for svenskt rederi er kanskje at hans far var fra Sverige: Anders Gustaf Olsen/Olsson, b.1865  Fröbol , Silbodal Värmlands län. Familien var bosatt i Kristiansand, men foreldrene dør av tuberkulose, og 3 søsken, havner på barnehjem i 1905.

Søker etter spor i svenske arkiver, både som rulleført sjømann, men også som mannskap ombord på damperen Einar. Så vil jeg også anta at det muligens finnes arkiver som omhandler saken hos “Svensk Rigsforsikring”, om det kan finnes arkiver derfra?

Ved søk på det Svenske Arkivverket finnes personer som har vært mønstret på S/S Einar. Fant en person som mønstret av i Livorno i juli 1918, som er ganske tett på tidsommet jeg søker etter.

S/S Einar – Posisjoner

  • 1918-02-26 i Newcastle
  • 1918-07-01 i Livorno
Bygg 19 “Nordpol”, 1879 – Flensburger Schiffbau-Gesellschaft

Print This Post Print This Post

Visits: 95