Hvem var egentlig Johan August Karlsen?

Johan August Karlsen f.1845 er et lite mysterium. Johan var sjømann, oppført som matros i folketellinger, men har vært vanskelig å spore i sjømannsrullene. Det er søkt i ruller for Østfold og Vestfold, så vel som i Sverige, og i 2019 fant vi endelig rullene til Johan i Tønsberg. Disse viser at han mønstret ut først i 1870, og var sjømann frem til 1894.

Har noen i slekta bilde av Johan August Karlsen?

Johan var eldst i søskenflokken som emigrerte fra Edh i Sveige til Norge. Johan dukket først opp på Onsø i Østfold (nær Fredrikstad). Han gifter seg i 1874 med Johanne Hansdatter f.1845 fra Vallø, og de får 6 barn. Johan arbeider som sjømann i mange år, og etterhvert bosetter de seg i Tønsberg. Johan jobber som Færgemann sammen med sin yngre bror Martin Carlsen. I 1910 står det oppført at han jobber som “Arbeider, Vedhugger, Fattighjelp”, som nok var resultatet av at fergedriften ble erstattet med dampferge i 1909. Men hva drev han med før han ble fergemann? I folketellingen for 1891 står det: ” paa reise England – Montevideo “.

Folketellinger 18751875, 1888189119001910

Alle som seilte til sjøs måtte jo mønstre, så et eller annet sted så finnes det kanskje svar på dette. I sjømannsrullene er det funnet flere navnebrødre med varianter av stavelser, og til slutt lyktes det å finne rullene (se lenger ned).

Familien Johan August Karlsen f.1845 gm Johanne Hansdatter Volden f.1845:

 • Anna Hansine Karlsen f.1875 Onsø
 • Karl Johan Johansen f.1876 Onsø
 • Harald Karlsen f.1878 d.1878 Onsø
 • Hilda Marie Karlsen f.1879 Onsø
 • Johanne Karlsen f.1888 Vallø
 • Otto Severin f.1890 d.1891 Nøtterø

Se også broren til Johan: Fergemann Martin Karlsen f.1858

Annotasjonsrulle 213 Tønsberg

Utsnitt av Annotasjons-rulle for Tønsberg nr 213 – Johan August Carlsen f.1845

Hovedrulle 4477 Tønsberg

Utsnitt av Hovedrulle patent nr 4477 – Tønsberg – Johan August Carlsen f.1845

Jakten i sjømannsrullene! Mange med samme navn:

 • Tønsberg: Annontasjonsrulle
 • Tønsberg: Hovedrulle
  • A-rulle s.160 : Nr 201 – Johan Carlsson f.1866
  • A-rulle s.172 : Nr 3905 – Johan August Carlsson f.1974
  • H-rulle s.177 : Nr 45 – Johan Carlsen f.
  • Registerrulle A s.117: Nr 213 – Johan August Karlsson f.
  • Registerrulle H s.132: Nr 4477 – Johan August Carlsen f. 1845
  • Registerrulle A s. 134: Nr 413 – Johan Carlsson f.1845
 • Onsø:
 • Fredrikstad:
  • A-rulle s. : Nr 2256 – Johan August Karlsen f.
  • A-rulle s.39: Nr 2272 – Johan August Carlson f.1867
  • A-rulle s.42: Nr 3932 – Johan August Carlson f.1877
  • H-rulle s.28: Nr 2635 – Johan August Carlson f.1867
  • H-rulle s.75: Nr 6419 – Johan Karlsen f.1898
 • Sarpsborg:
 • Stokke:
 • Sandefjord:
  • H-rulle s.67 : Nr 707 – Johan Karlsen
  • A-rulle s.68 : Nr 558 – Johan A. Carlsen