Historien der 7 norske fangstskuter forliser under en orkan i Vestisen i 1917

Under en orkan i Vestisen i april 1917, forliser sju norske fangstskuter. Skutene var AdmiralenArcticAslakHeimHerculesLundheim, og Ceres 1 (fra Tønsberg). Uten radiosamband gikk det flere månader før andre forstod omfanget av ulykken. Først 8de september ble det slått opp i avisene om saken. Mange sjømenn fra Vestfold omkom i forliset. De etterlatte gikk i lang tid uvitende om hendelsen, og led veldig av at de ikke hadde inntekt i tiden fedrene var på tokt, og bare antatt å være forlist. Det ble bl.a. iverksatt innsamlingsaksjon for de etterlatte.

Nye opplysninger kommer frem i boken om “Ishavsskuter” av Johan Ottesen 1999 (s.62-64), hvor det kommer frem at noen av skutene skal angivelig ha blitt senket av tyske ubåter. (det vil det isåfall sannsynligvis finnes logg for at fant sted).

(Til forveksling, det var flere andre skip som var kalt “Ceres” på denne tiden i 1917, og et dansk-islansk frakteskip kalt “Ceres” ble torpedert av tyskerne i Nordsjøen i juli 1917. Det Bergenske og Nordenfjelske Dampskipselskap hadde også en annen frakteskute som gikk på norskekysten kalt “Ceres“)

I relasjon til dette nettstedet er det styrmann og skytter Anders Andersen f.1884 som forliser. Han er gift med Johanne Karlsen f.1888, og har 2 små barn: Astrid Johanne og John Otto.

I Morgenavisen 21 september er det en rapport fra selfangeren “Flemsøy”, hvor ekspedisjonesn leder, Johan Olsen, blir intervjuet av Sundmørsposten. Under deres fangstokt fant de spor etter de mange forliste fangsskutene.

D/S Ceres 1 var opprinnelig bygget som seilskip, men ble bygget om til dampskip i 1917. Skipet var disponert aksjemegler N.O.Lofstad m.fl, og dro på fangsttokt til Vestisen i mars 1917.

Lenker:

D/S Hercules 1913 (en av de forliste fangsskuter)
D/S Flemsøy
“Skipet” nr 4 1987
Vestfold Arbeiderblad 7 September 1917

Omkomne fra Vestfold:

Ialt 12 mann omkom i forliset, hvorav 4 av dem var fra Tønsberg:

  • Skipsfører Johannesen, Tjøme
  • Fangstmann Christiansen, Tjøme
  • 1.maskinist Chr. M. Skar, Tønsberg
  • 1.styrmann Erling F.B. Gundersen, Tønsberg
  • 2.styrmann og skytter Anders Andersen, Tønsberg
  • Stuert Erik Hansen, Tønsberg

Relaterte sider:

Vestfold Arbeiderblad 26.10.1917
Ishavsskuter – Johan Ottesen, 1999 s.62-63
Ishavsskuter – Johan Ottesen, 1999 s.64

Print This Post Print This Post

Visits: 298