Historien der 7 norske fangstskuter forliser under en orkan i Vestisen i 1917

Under en orkan i Vestisen i april 1917, forliser sju norske fangstskuter. Skutene var AdmiralenArcticAslakHeimHerculesLundheim, og Ceres 1 (fra Tønsberg). Uten radiosamband gikk det flere månader før andre forstod omfanget av ulykken. Først 8de september ble det slått opp i avisene om saken. Mange sjømenn fra Vestfold omkom i forliset. De etterlatte gikk i lang tid uvitende om hendelsen, og led veldig av at de ikke hadde inntekt i tiden fedrene var på tokt, og bare antatt å være forlist. Det ble bl.a. iverksatt innsamlingsaksjon for de etterlatte.

(Til forveksling, det var flere andre skip som var kalt “Ceres” på denne tiden i 1917, og et dansk-islansk frakteskip kalt “Ceres” ble torpedert av tyskerne i Nordsjøen i juli 1917. Det Bergenske og Nordenfjelske Dampskipselskap hadde også en annen frakteskute som gikk på norskekysten kalt “Ceres“)

I relasjon til dette nettstedet er det styrmann og skytter Anders Andersen f.1884 som forliser. Han er gift med Johanne Karlsen f.1888, og har 2 små barn: Astrid Johanne og John Otto.

I Morgenavisen 21 september er det en rapport fra selfangeren “Flemsøy”, hvor ekspedisjonesn leder, Johan Olsen, blir intervjuet av Sundmørsposten. Under deres fangstokt fant de spor etter de mange forliste fangsskutene.

D/S Ceres 1 var opprinnelig bygget som seilskip, men ble bygget om til dampskip i 1917. Skipet var disponert aksjemegler N.O.Lofstad m.fl, og dro på fangsttokt til Vestisen i mars 1917.

D/S Hercules 1913 (en av de forliste fangsskuter)
D/S Flemsøy
“Skipet” nr 4 1987
Vestfold Arbeiderblad 7 September 1917

Omkomne fra Vestfold:

Ialt 12 mann omkom i forliset, hvorav 4 av dem var fra Tønsberg:

  • Skipsfører Johannesen, Tjøme
  • Fangstmann Christiansen, Tjøme
  • 1.maskinist Chr. M. Skar, Tønsberg
  • 1.styrmann Erling F.B. Gundersen, Tønsberg
  • 2.styrmann og skytter Anders Andersen, Tønsberg
  • Stuert Erik Hansen, Tønsberg

Relaterte sider:

Vestfold Arbeiderblad 26.10.1917

Print This Post Print This Post

Hits: 233