Jakten på Randine

Jakten på kunnskap om Randine Johansdatter f.ca 1815-21 i Vestre Gausdal ble vrien. Randine finnes i flere kilder, men i jakten så er det noe avvik på fødselsår og navn som gjør arbeidet krevende. Det er flere personer med samme navn, flere ekteskap, utenomekteskaplige ting og litt mangelfull dokumentasjon som gjør saken komplisert. Vi er hovedsakelig i området i nærheten av Skeikampen, Svingvoll i Østre Gausdal, og husmannsplassene ved Frøyse og Kankerud.

Kjente fakta er at Randine Johansdtr giftet seg i 1844 med Morten Christiansen Frøysehagen f.1819, og de fikk 2 barn:

  1. Christine Mortensdatter f.11.09.1844, v.1846, k.1859, FT1865
  2. Mathea Mortensdatter f.19.08.1847, , g2.1887,

Morten Christiansen dør i 1857.

Randine får en 3de datter med gift mann Johan Olsen Holthe-eie. I dåpsprotokollen bekreftes en rimelig forbindelse med rett person, da datter Kristine Mortensdtr er fadder til Mari.

3. Mari Johansdatter f.1860, k.1875

I FT 1865 bor Christine sannsynligvis hos sin onkel Ole Christiansen på Frøsenengum. Da er hun 21 og ugift.

Mathea får tidlig datteren Randine Petersdtr f.1868 med Petter Iversen Fyksehagen f.1850. Petter Iversen jobber etterhvert med Bergensbanen og gruvedrift, og gifter seg senere på vestlandet, og slår seg ned i Haugesundstraktene. Mathea får senere sønnen Martinius Christiansen f.1875 med Christian Johansen Rokvamslien f.1853. Faren Christian utvandrer etterhvert til USA. I FT 1875 bor “hele” familien samlet på Rudstuen. Så gifter Mathea seg i 1889 med enkemann Amund Pedersen Kokslisveen f.1841. Datteren Randine Petersdtr gifter seg med Matias Simensen på Brustuen i 1890.

Randine og Mathias Simensen Brustuen

Bestemoren til Randine Petersdtr, Randine Johansdtr, går bort i 1903. I kirkeboken for Østre Gausdal 1903 er hun oppgitt å være født i Vestre Gausdal i 1815. Oppgitt bosted ved død er GRANUM.

Gausdal Klokkerbok , Døde 1903,

Ved søk i kirkebøkene etter Randine Johansdtr fødsel mellom 1815 og 1821, så er det i Gausdal få eller ingen som har en far som heter Johan eller Johannes. Det kan vel hende at hun egentlig kommer fra et annen prestegjeld, men fødested i kirkebøker ved død pleier å være korrekt. Men navn kan variere: Randine kan vel også være Randi, Rangdi eller Rannei, Johansdatter kan også være Johannesdatter eller Jonsdatter. I folketelling 1865 er hun oppgitt til å være 50 år, og født i Faaberg prestegjeld. Det er bare det at dåpsprotokoll for årene 1815-18 ser ut til å mangle for Fåberg. Ved å studere “kronologisk liste” for perioden i ministerialboken, så finnes ingen fødte ved navn Randine ei heller med far ved navn Johan.

Finner en Randi født i nov 1818, foreldre vanskelig å tyde, men kan det være Johannes og Mari som er foreldre?

Ved søk etter Randine i Gausdal, så er det ingen fødsler i perioden hvor far heter Johan. Det er en Johannes.

Ved søk i konfirmasjoner i Gausdal og Fåberg i perioden 1827-40, så finnes ikke en eneste jente med navn Randine, og heller ingen med fars navn Johan. Dette virker svært uvanlig!

Et spor som gir håp er en familie som innflyttet fra Fåberg til Gausdal i 1827. Johan Nielsen Øverjordplads f.22.03.1789 og Mari Amundsdtr, med datteren Randine f.04.10.1816. Denne personen virker å være det nærmeste så langt. Finner en match på Familysearch hvor Johan Nielsen gifter seg med Mari Amundsdtr i 1817. Her lenke til kirkeboken. Med denne fødsel av Randine i 1816 finnes ikke i Fåberg. Ved videre søk, finner en Ranney, født 26.02.1815 som ble hjemmedøpt i Gausdal av en Mari Ammundsdatter . Men kan dette være rett person? Men denne moren, Mari, styrker magefølelsen på hvorfor Randines 3de barn fikk navnet Mari.

Gausdal Klokkerbok – Innflyttere 1827 s.620

Når det gjelder søk i gårds og bygdebøker så har ikke disse gitt noen særlig indikasjon på disse husmannsplassene som er relevante for disse personene. Boken “Garder og slekter i Engjomskretsen” gir allikevel litt dypere oversikt over gårder og slekter området. Mange av personene nevnt her på nettstedet er beskrevet, men ikke den mulige slekten bakover i Fåberg. Hva gjelder Fåberg og Øvrejørstad, så er det sålangt ingen slektsbøker som tar for seg disse i særlig detalj.

Den siste tiden har det blitt søkt igjennom alle fødsler for om mulig finne familiekoblinger i personer som har vært faddere.

Etter å ha gjennomgått all tilgjengelig dokumentasjon systematisk flere ganger, kryssjekket med Familysearch og Ancestry, så er det sålangt ikke noen ny informasjon som bringer nytt lys om opphavet til Randine Johansdatter. Magefølelsen tilsier at denne familien som er innflytter til Gausdal fra Fåberg i 1827 er det logiske spor, og som stemmer ganske bra med dødsboken og fødselsår (født i Fåberg i 1815). Men vi finner ikke sporene videre bakover, dvs foreldre til Johan Nielsen og Mari Amundsdatter. Var de født i Fåberg, eller bare på gjennomreise? Og hva skjedde med disse foreldrene frem til datter Randine gifter seg i 1844? De virker ikke å være til stede i distriktet, eller kanskje er de allerede gått bort?

Leter videre i kirkebok etter Johan Nielsen og Mari Amundsdtr som døde. Mistenker de kan ha gått bort før Randine gifter seg i 1844, så blar bakover. Finner en Mari Amundsdtr død i 1842, men hun er 70 år gammel ved død, altså litt i meste laget. Finner også en føderådsmann på Granum død i 1832, men han er også for gammel med sine 81. Finner altså ingen døde personer i distriktet som virker sannsynlige. Veldig rart altså?

Leter videre i kirkebøkene for Fåberg, og finner Johan Nielsen Øverjørstad Vestre født 22.03.1789. Lenken viser transkribert versjon, og her i kirkeboken. Dette stemmer med opplysningene i kirkebok for innflyttere til Gausdal. Foreldre er Nils og Ragnild. Finner også en yngre bror, Amund, født 1792, og her i kirkeboken. Muligens en annen bror Jon, født 1780 på Kirkerudmoen. Gården eller husmannsplassen går under flere navnevarianter, Øvrejørstad vestre, Øvre Jørstad Vestre, mens i kirkeboken står det: “Øvrejørdsplads”. Jakter videre etter foreldrene til Johan, og finner ekteskap i 1781 mellom Nils Baards Jefne og Ragnild Johannesdtr, som er en mulig match.

Leter videre i kirkeboken, og finner endelig Johan Nielsen & Mari Amundsdtr gift i 1817 i Fåberg. Her byr kirkeboken på ny detalj, og det er gårdsnavnet HOVI. Søker så etter Johan Nielsen Hovi, og finner transkribert versjon.

Etter innflyttingen til Gausdal i 1827, så finner vi to andre barn født av Johan Nielsen og Mari, hvis dette er de samme personer. Karin f.1828 født i Svartsum (nr 46) og Anne f.1830 født i Østre Gausdal (nr 64). Disse barna kan kanskje gi noen svar i kirkeboken. Faren heter her Johan Nielsen Haarstad-eie. Sjekker faddere, men finner ikke noen nye spor i denne tråden.

Foto ca 1927: 3 generasjoner på Brustuen, Randine fremst, Martha f.1893 bak høyre, Alfhild til høyre. Bak venstre er ukjent? Martha og Alfhild på besøk fra USA. Alfhild f.1920 i Superior WI.

Jakten fortsetter, følg med på oppdateringer….

Randine Petersdtr Brustuen og datteren Ragna f.1901

Folketellinger og andre kilder:

Andre spor:

Mulige foreldrespor til Johan Nielsen

Print This Post Print This Post

Views: 295