Hvem var Olaus Østensen f.1852 ?

Olaus Østensen f.1852 i Slagen, var sønn av Østen Poulsen f.1811 og Sara Maria Davidsdatter f.1816. Han ble gift med Pauline Andrine Paulsen i Tønsberg i 1882, og de fikk 6 barn sammen. I følge folketellinger arbeidet han som matros, og omkom i et forlis i 1898 bare 46 år gammel. Han mønstret på dampskipet “Alf” 18.03.1898, og som det fremgår så forliste skipet i november 1898, et sted i nærheten av Vaderøene ca 6 sjømil vest fra Fjellbacka på Sveriges vestkyst. Skipet lastet 2000 ton hvete i Ibrail, Romania, og var på vei til Stockholm. Skipet var innom Hartlepool, for å last drivstoff i kull, før det la ut på sin siste etappe 1/11 til Stockholm.

Enken Pauline Andrine Paulsen Østensen f.1861 fikk ikke en grav å gå til, og det må ha vært en krevende situasjon med 5 barn. Etterhvert så fant Pauline en ny mann, og hun giftet seg i 1900 med Martin Carlsen f.1858 som også nylig var blitt enkemann.

Faren til Olaus Østensen var Østen Poulsen var født på husmannsplassen TORSHØL u. HÅTVEIT i Sauherad i Telemark i 1811. Slekta går langt tilbake i dette distriktet. Østen var barn nr 8 i 2re ekteskap til faren Pål Trondssøn f.1755 fra Hørte ( aka Paul Thronsen og Povel Throndsen) gm Ingeborg Østensdatter f.1787. Foreldre til Pål Trondsøn var Trond Pålsson Moen f.1726 og Liv Ingebretsdatter Moen. Foreldre til Trond Pålsson var Pål Trondsson Hørte og Anniken Haakonsdatter Moen f.1699. Familiene var hammersmeder ved Hørteverket.

Soga om Hørteverket

I 1652 ble det oppdaget jernmalm på Fen ved Norsjø rett ved Ulefoss der det ble startet jernverk i 1657. Få år etter dette, ble det etablert håmmårverk ved fossane Hørte til vidareforedling av råjernet fra Ulefoss. Råjernet ble rodd over Norsjø fra Ulefoss opp til Gvarv og vidare opp elva til Kolatangen rett nedenfor dagens Evju Bygdetun. På Hørte ble det produsert stangjern og spiker som ferdigvarer. Produksjonen på Hørte holdt frem til 1819, etter at flåm og brann hadde ødelagt håmmrane. Etter den tid har Hørte utviklet seg til et lite tettstad i Sauherad kommune med røtter tilbake til den gamle industriproduksjonen langs Hørteelva. (Kilde: Sauherad Historielag)

Østen Poulsen bodde en tid på Lia i Nes i Sauherad, frem til han utvandret til Tønsberg i 1846. Olaus og Pauline fikk 6 barn:

 • William Peder Øyvind Østensen f.1883 d.1891
 • Agnes Sofie Østensen f.1885
 • Karl Olaf Hansgard Østensen f.1888
 • William Peder Øyvid Østensen f.1891
 • Erling Viggo Louis Østensen f.1894
 • Alf Trygve Gundahl Østensen f.1896

I dødsboken for Tønsberg juli 1899 s.387 står det: “Omkom med dampskib “Alf”, der forsvant sporløst”. Dato er nevnt “Nov”, som da betyr nov 1898. Kan det finnes ytterligere informasjon om dette dampskipet?

Olaus Østensen mønstret første gang til sjøs 1868, og hadde en meget aktiv karriere frem til forliset av “Alf” i 1898.

Hovedrulle 3395 – Tønsberg
D/S Alf (b.1898, Ropner & Son, Stockton), Norsk Maritimt Museum

På websidene til Skipshistorie.net finner vi D/S Alf. Videre er det nevnt: “1898 Solgt til D/S Alf (Alf Monsen), Tønsberg. Omdøpt til ALF. Forsvant etter hun forlot Hartlepool, UK 01/11 samme år mens hun var på reise fra Ibrail, Romania til Stockholm, Sverige med hvete. Vraket ble senere skyllet på land ved Vaderøerne, Danmark. ”

Forliset av “Alf” fremkommer i flere tidsskrifter rundt 26 november 1898, da det dukker opp vrakrester på den Svenske vestkysten. Etterhvert dukker det også opp flere dødsannonser for savnede sjøfolk i slutten av desember 1898.

Smaalenes Amtstidende 26.11.1898

Olaus hadde en søster, Charlotte Amalie Østensdatter f.1850, som var gift med matros Petter Larsen og bosatt på Vallø. de får 2 barn: Sofie Elise f.1873 og Ludvig f.1875. I folketellingen 1875 så bor også moren Sara Marie Davidsdtr med familien på Vallø. I folketelling for 1891 så er Charlotte oppført som enke. Senere finner vi familien i folketelling 1900 for Oslo.

Sønnen Ludvig Larsen gifter seg med Mathilde Pauline Kristoffersen i 1903. De får barna Leif f.1903 og Margaret f.1904. Denne familien emigrerer til St.Paul Minnesota i 1905. I 1906 emigrerer også moren Amalie og søsteren Sofie Elise Larsen til St.Paul Minnesota. Finner igjen hele familien under navnet VALLOR i folketelling for 1930 i St.Paul Minnesota.

Message to relatives in USA: If you are a relative to the VALLOR family in USA, possibly living in area of St Paul, Ramsey, Minnesota, kindly get in touch via the contact form on this page. The relatives from Norway was found in the census 1910:

Folketellinger: 1801, 1865, 1885 , 1891,

Forliste mannskaper som følge av S.S. Alf’s forlis:

 • Kaptein Nielsen, Tønsberg/ Kjelle (?)
 • Styrmand Oscar Schultz, 25 år, Christiania og Stokke (Aftenbladet 28.12.1898)
 • Sverre Waalmann, 20 år, Tønsberg (Aftenposten 19.12.1898)
 • Oscar Evensen, 19 år, Tønsberg (Aftenposten 19.12.1898)
 • Hans Falchenberg Hovbrender, 19 år
 • Karl Eklund, Engelholmsbo, Sverige
 • Olaus Østensen, Matros, Tønsberg (?)
 • Ekhart Hjalmar Brok Johnsen (Muligens fra et annet skip kalt Alf, St.Aftenblad 26.04.1900)

Diverse søk og funn:

Eierforhold “D.S. Alf”

Norsk Kunngjøringstidende 28.03.1898

Skipsreder Alf Monsen døde i 1897, slik det var sønnen Ole Christian Monsen som overtok driften av rederiet og eierskapet til skipet “Alf”. Alf Monsen var en betydelig skikkelse i Tønsberg.

Tønsbergs Blad 28.11.1898 s.2
Svenska Dagbladet 19.11.1898
Svenska Arbetet 01.12.1898
Svenska Aftonbladet 13.12.1898

Hits: 46