Hvem var Georg Henry Olsen F.1895?

 • Georg Henry Olsen ble født i Kristiansand i 1895.
 • Foreldrene var Anders Gustaf Olsson fra Sverige og Hanna Lovise Olsen fra Dypvåg.
 • Georg mister sin far, mor og yngste bror til tuberkulosen i 1903-1905
 • Havner på barnehjemmet Waisenhuset i Kristiansand sammen med 2 søsken i 1905.
 • Søsteren Johanne Marie Olsen plasseres i pikehjemmet i Østre Standgate 25.
 • Georg reiser til sjøs i 1913.
 • Broren Gustav omkommer til sjøs i 1918 ombord skipet d.s. Einar
 • Søsteren Johanne Marie gifter seg med Josef Lie fra Flekkefjord, som får sønnen John og emigrerer til USA i 1923.
 • Georg gifter seg med Magnhild Olsen i 1926 i Tønsberg.
  • De får barna: Gjerd 1926 og Liv 1935.
 • Omkommer under torpedoangrep på skipet D/S Fagerheim i 1940.

Georg Henry Olsen dro til sjøs i ung alder. Det ryktes at han rømte fra barnehjemmet Weisenhuset “Ebenezer” i Kristiansand, og dro til sjøs. Han besøkte sin søster i Brooklyn N.Y. flere ganger, og han overlevde minst ett skipsforlis (T.H.Skogland, 1923, som grunnstøtte ved Bayona utenfor Vigo på reise fra Le Havre til Rio de Janeiro med stykkgods). Han havnet etterhvert på hvalfangstskip, og hadde noen runder i sydishavet. På denne tiden skal han ha blitt kjent med en Østensen(?), som inviterte ham med hjem til Tønsberg, hvor han ble introdusert til søsteren Magnhild Karlsen. Etterhvert giftet de seg og får 2 barn sammen.

H-rulle 272 – Kristiansand
D/S Fagerheim b.1938 Tønsberg

Skipet var av en ny type design som skulle gi skipsverftet Kaldnes i Tønsbergs en ny oppsving. Det var lagt mye prestige i verftets bygg nr 100, som skulle bli en av byens nye stoltheter. Kunden var skipsreder Bugge. Skipet gikk på sin første sjøreise 7.02.1938 til Newcastle. De neste bygg nr var basert på den samme design, og som bidro til videreført sysselsetting ved verftet.

Kjente skipsposisjoner for D/S Fagerheim høsten ’39:

 • Skipet er nå eid av skipsreder Laganger Hansen, Tønsberg
 • Avg Oran 27/6, for Hull
 • Georg mønstret ombord D/S Fagerheim 7/7-39. Ombord sannsynligvis i Newcastle?)
 • Avg Newcastle 15/7, til Dakar
 • Ank Dakar 27/7 (adr “Messrs S.O.C.O.P.A.O, Dakar”)
 • ? (ingen skipsposisjoner å finne i denne perioden. var det frykt for ubåter?)
 • Ank Bordeux ? (mannskapsskifter fant sted iflg aviser)
 • Torpedert 15/1-40 i Biscaya
Sandefjord Blad 19.01.1940

Omkomne mannskaper fra forliset av Fagerheim

 • Matros Roar Husum, Kaldtvedt i Slagen
 • Jungmann Chrestoffer Garmann Johannessen, Bergen
 • Fyrbøter Oluf Emil Tønnesen, Lista
 • 2 styrmann Bjarne Bjørkelo, Fredrikstad
 • Matros Gustav Engelsen, Bergen
 • Lettmatros Olaf Olsen, Stavanger
 • Fyrbøter Håkon Nygård, Bergen
 • Maskingutt Carl Madsen, Danmark
 • Fyrbøter Johannes Johansen, Oslo
 • Kokk Ole Andersen, Nøtterøy
 • Maskinist Johan Hjalmar Gulsrød, Jåberg, Sandar
 • Donkeymann Georg Henry Olsen, Tønsberg

Barnehjemmet Waisenhuset “Ebenezer” i Kristiansand

Waisenhuset “Ebenezer” i Kristiansand var et beryktet barnehjem, og der de faktiske forhold etterhvert skulle komme frem. Flere ansatte endte opp med fengselstraffer for sin behandling av unge barn ved hjemmet. I 1914 blir det mye oppmerksomhet rundt en rettssak, og vitneutsagn blir gjengitt på trykk i Fedrelandsvennen 15.01.1914, s1-2. Dommen kom 22/1 s1-2. Flere oppslag fulgte 23/1 s.2, 29/1 s.1-2, 3/2 s.2. Det er utvilsomt at søsknene Georg Henry, Gustav Olaus, og Hanne Lovise opplevde grusomheter under tiden de bodde på Waisenhuset. Det ser også ut som at broren Gustav Olsen er nevnt som et av barna som vitnet i rettsaken.

Waisenhuset “Ebenezer” i Kristiansand
Waisenhus-saken i Fvn 22.01.1914

Andre lenker:

Print This Post Print This Post

Visits: 157