Husene på Bakkegård

Waisenhuset “Ebenezer” var et barnehjem i Kristiansand, som etterhvert ble kjent som et forferdelig sted. Det kulminerte i en større skandale da “Sørlandets Sosial Demokrat” publiserte en artikkel om “Graverende forhold ved Waisenhuset” i 1913. Bestyrer Brænne gikk så til injuriesøksmål, som videre førte til rettsak i 1914, hvor flere detaljer kom frem igjennom mange vitneprov. Allikevel var det varslerne (Redaktør Solberg og kokke Lina Kolbjørnsen) som her ble dømt til å trekke tilbake beskyldningene og betale økonomisk kompensasjon til bestyreren for ærekrenkelser. Selv med de overveldende vitneprov om streng behandling av barn, så virker det som bestyrer Brænne hadde handlet innenfor sitt mandat (på den tiden). I dagens lys kan det hele virke som et nytt overgrep mot barna ved barnehjemmet. Redaktør Solberg fikk 50 kr i bot, og kokken Kolbjørnsen fikk 100 kr i bot pluss saksomkostninger på 200 kr. I tillegg ble deres advokat også dømt for fornærmelser av retten.

Historien har vist i ettertid at det var svært graverende forhold ved barnehjemmet. Dette har bl.a. kommet frem i flere utredninger og vitneprov.

Noen fakta

  • Navn:Barnehjemmet Ebenezer(fra 1917)
  • Alternative navn:Waisenhuset, Waisenhuset Ebenezer (til 1917), Guttehjemmet Ebenezer (fra 1944)
  • Adresse:Bakkegård, Brønnstykket 5, Kristiansand (1882-1916), Jægersberg, Oddernes (1916-1952)
  • Eier/driver:Indremisjonen (fellesforeningene for Kristiansand krets og Mandal krets av Det norske lutherske Indremisjonsselskap, fra 1916 fellesforeningen for Kristiansand krets alene)Driftsperiode:1882-1952
  • Forstandere/bestyrere:Lars Gudmestad 1882-1893, Anders Holbæk 1893-1910, Ellef T. Brenne 1910-1919, Nicolai Bertin Hodne 1919-1923, W. Skeibrok 1923-1925, Jørgen Hobestad 1925-1931, Gunder Pedersen 1931-1937, Haakon Sundland 1937-ca.1942?, Tormod Engebu 1943-1952.
  • I tillegg var gjerne forstandernes hustruer såkalte bestyrerinner: Johanne Gudmestad 1882-1892, Alida Hansen 1892-1894, Mathilde Holbæk fra 1894, Nanna Brenne, Berntine Hodne, fru Skeibrok, m.fl.
  • Arkiv:Noe arkivmateriale ved Statsarkivet i Kristiansand, bl.a. en protokoll over 402 gutter ved hjemmet 1882-1949. (Arkivreferanse: SAK,privatarkiv D/0954C).
  • Historikk/kommentar:Eiendommen Bakkegård ble kjøpt av Indremisjonen i september 1880 og ny bygning ble oppført med plass til 40-50 gutter. Institusjonen ble innviet 24.06.1882, og driften var økonomisk basert på frivillige gaver. Man tok imot gutter fra midtre og østre deler av Vest-Agder og vestre deler av Aust-Agder. Ved folketellinga 1900 ble 44 gutter i alderen 7-16 år forsørget ved vaisenhuset. Bakkegård ble solgt til Kristiansand kommune høsten 1916, etter at man tidligere samme år hadde kjøpt et gårdsbruk på Jægersberg i Oddernes. På ettersommeren 1916 flyttet guttene inn her.

“Waisenhussagen”

“Vitne nr 28”

Ved å lese domsavsigelsen i Fævennen datert 15.01.1914, så beskrives vitneprov fra tidligere barnehjemsbarn i perioden 1905-1912. Det beskrives også at vedkommende hadde en bror ved barnehjemmet. Dette stemmer veldig godt med perioden Georg Henry Olsen og hans 2 søsken havnet på Waisenhuset etter å ha mistet sin mor til tuberkulosen i 1905. I samme artikkel 15/1, så forteller vitne nr 33 om en hendelse med Gustav Olsen (som er bror til Georg).

Utdrag fra Fævennen 15.01.1914

Andre medieoppslag

Dette bildet fra 1911 viser antakeligvis bestefar: Georg Henry Olsen

Waisenhusbarna 1911 (Fvn 22.12.1979)

Print This Post Print This Post

Hits: 153