Arbeiderne ved Blaafarveverket og kobolt gruvene

Olsen/Pedersen slekten som etterhvert etablerte seg i Tvedestrand traktene og senere i Kristiansand, hadde aner til bergverks-familiene som arbeidet ved Blaafarveverket og koboltgruvene på Modum. Verket hadde gode tider i perioden 1822 og frem til konkursen i 1848.

Det Kgl Norske Blaafarveverks Segl

Kobaltitt

Kobaltitt ble brukt koboltforbindelser til blåfarging av glass og porselen dekorasjoner.

Relevante navn i slekten fra Modum

  • Cornelius Nielsen Jaer f.1753
  • Hans Corneliusen Komperudeie f.1788
  • Ole Hansen Komperudeie f.1814
  • Peder Olsen f.1837

  • Svend Carlsen Nymoen f.1773
  • Ole Svendsen Nymoen f.1804
  • Johanne Olsdatter f.1834

Ole Hansen Komperudeie drev en husmannsplass under Kappelangården Komperud, som han nok overtok etter sin far. I 1853 ble det utstedt nye husmanns-kontrakter hvor ny bruker tar over, men enken Marthe Olsdatter skulle få bo på plassen livet ut uten godtgjørelse.

Nymoen på Modum

Nymoen ved Blaafarveverket (Digitalt Musum)

Thranitter bevegelsene på Modum

I en publikasjon fra Modum Historielag i 2015 så kommer det frem informasjon om arbeiderforeningene som etablerte seg, og som senere ble gjort ulovlige. Medlemmene av Modum Blaafarveværks Forening i 1851 går frem på side 23, som er en liste som Lensmannen ble pålagt å føre opp. Liknende lister ble laget for mange foreninger, og som senere ble benyttet til arrestasjoner. Det er flere navn i slekten på denne listen, men angivelig ble ingen på Blaafarveverket arrestert. Marcus Thrane var inspirasjon (og kanskje gunnlegger?) av foreningen på Modum, men som senere skulle bli gjort ulovlig. Verket gikk allikevel konkurs som følge av at markedet for kobolt forsvant. Thrane ble fengslet i tiden 1851-58, og ble dømt i Høyesterett i 1855.

Folketellinger

Familien Peder Olsen & Johanne Olsdatter

Møller Peder Olsen, født  19.12.1837 på Formostrand i Modum  gm. Johanne Olsdtr., født 22.12.1834 på Offerberget i Modum. Familien er folketelt husmann i 1865 på Strand i Modum. Som følge av nedgangstider på Modum, og oppgangstider i Tvedestrand, så flytter familien til Nes Jernverk ved Tvedestrand i 1870, hvor Peder i 1875 var “strandsitter/ møller”. Peder bor sammen med familien til møllermester Hans Hansen (muligens Peders fetter, dvs Hans og Peders mødre er søsken) og sin halvbror Andreas Syvertsen fra Modum. I denne perioden øker familien med ytterligere 4 barn.

Næs Jernverk ved Tvedestrand 1906 (Riksantikvaren)
Næs Jernverk ved Tvedestrand (2021)

Senere ca 1885 flyttet hele familien videre til Kristiansand hvor Peder livnærer seg som skomaker til sin bortgang i 1912. Johanne finnes i folketellingen 1891, sammen med sine døtre Hanna Lovise og Dina, og dør i 1895.

Datteren Hanna Lovise gifter seg med murer Gustav Olsen og får 4 barn, men de dør av tuberkulose og 3 av barna havner på barnehjem i 1905.

Sønnen Peter gifter seg med Charlotte Gjestsen i 1911, og de får 4 barn. Peter Johan arbeider som bryggerikjører, og senere som lokfører på Dalane. Gjennom sitt arbeide som lokfører, så reiste familen ofte på besøk hos slekt på Østlandet.

Familiene Olsen ca 1940 (th Peter Johan og Charlotte, Peter holder rundt Liv Olsen. tv fremst Gjerd og Magnhild Olsen. Gutten i front er trolig Erling Olsen.)

Dersom slektninger fra Tvedestrands distriktet (Pedersen / Kristiansen / Sjøgren) leser dette: Har noen av dere gamle bilder, f.eks av Aksel og Karoline Kristiansen, eller andre opplysninger, så vennligst ta kontakt!

Familien Peder og Johanne Olsen består altså av 9 barn, hvorav 2 barn dør veldig unge. Hanna Lovise dør samme dag som søsteren blir født, og som bærer navnet videre. Når det gjelder de andre barna, så flyttet alle (bortsett fra Karoline) med til Kristiansand i 1885. Vi kjenner foreløpig ikke mye til skjebnen til Carl August, Jens Kristian og Dina Otilie, samt heller ikke hvor det ble av broren til Peder, Andreas Syvertsen, som mønstret ombord “Urda” i 1875 (A-rulle 1036). Kan noen bidra med opplysninger, så ta kontakt.

Andre Lenker

Diverse spor og søk

Kart over området rundt Blaafarveværket på Modum

Print This Post Print This Post

Visits: 203