Etterlysning: Anna Kaisa Karlsen, f.1839 d.1913

Anna Caisa Carlson f.1839 i Dahls Edh i Sverige.  Anna Kaisa Karlsen (aka Anne Kaisa Karlsdatter) bodde på Storevar i Stokke og var folketelt 1875, 1891, 1900 og 1910.   Ved folketelling 1910 står det at hun er understøttet av datteren. Hun døde 11.10.1913 i Stokke, og der står det hun var gårdbrukerenke.

TB 17.10.1913

Hun ble gift i 1867 med enkemann Ole Johnsen Gihle b.1807, og de fikk flere barn:

Faren Ole Johnsen dør i 1876.

Anna Kaisa var søsken med fergemann Martin Karlsen og Johan August Karlsen i Tønsberg.

Ole Johnsen Gihle var enkemann, og hadde flere barn med sin første kone Anne Karine Amundsdtr Kverne som døde i 1862. (Folketelling 1865)

Utifra folketellinger så fremkommer opplysninger om at flere av barna var sjømenn.

Olavus Christian Olsen f.1841 mønstret først i 1860 i Tønsberg som matros, og ble etterhvert styrmann. I 1869 ble han skipper, og fikk etterhvert en betydelig sjømannskarriere:

Tønsberg H-rulle 2865

Vennligst ta kontakt dersom du som har opplysninger om noen av disse personene og deres etterkommere.

Visits: 99