The Baker

Iver Nilsen Sundheim b.1895 was born at Sundheim in Valdres, Oppland, Norway. His parents was Nils Eriksen Sundheim b.1857 and Anne Julsdatter Hilmen b.1865. Iver was the 4th child of 11 total, and 5 of them emigrated to America. Iver attended Farming-college at Storhove near Lillehammer probably 1911ish. Martha Simensen worked here as a child […]

Read More
Arbeiderne ved Blaafarveverket og kobolt gruvene

Olsen/Pedersen slekten som etterhvert etablerte seg i Tvedestrand traktene og senere i Kristiansand, hadde aner til bergverks-familiene som arbeidet ved Blaafarveverket og koboltgruvene på Modum. Verket hadde gode tider i perioden 1822 og frem til konkursen i 1848. Kobaltitt Kobaltitt ble brukt koboltforbindelser til blåfarging av glass og porselen dekorasjoner. Relevante navn i slekten fra […]

Read More
Husene på Bakkegård

Waisenhuset “Ebenezer” var et barnehjem i Kristiansand, som etterhvert ble kjent som et forferdelig sted. Det kulminerte i en større skandale da “Sørlandets Sosial Demokrat” publiserte en artikkel om “Graverende forhold ved Waisenhuset” i 1913. Bestyrer Brænne gikk så til injuriesøksmål, som videre førte til rettsak i 1914, hvor flere detaljer kom frem igjennom mange […]

Read More