Arbeiderne ved Blaafarveverket og kobolt gruvene

Olsen/Pedersen slekten som etterhvert etablerte seg i Tvedestrand traktene og senere i Kristiansand, hadde aner til bergverks-familiene som arbeidet ved Blaafarveverket og koboltgruvene på Modum. Verket hadde gode tider i perioden 1822 og frem til konkursen i 1848. Kobaltitt Kobaltitt ble brukt koboltforbindelser til blåfarging av glass og porselen dekorasjoner. Relevante navn i slekten fra […]

Read More
Husene på Bakkegård

Waisenhuset “Ebenezer” var et barnehjem i Kristiansand, som etterhvert ble kjent som et forferdelig sted. Det kulminerte i en større skandale da “Sørlandets Sosial Demokrat” publiserte en artikkel om “Graverende forhold ved Waisenhuset” i 1913. Bestyrer Brænne gikk så til injuriesøksmål, som videre førte til rettsak i 1914, hvor flere detaljer kom frem igjennom mange […]

Read More